How do you add #2sqrtx + sqrt(25x) - sqrt36 + 3x#?