How do you add #6sqrt3 + 5sqrt2 - 2sqrt3 - sqrt2#?