How do you solve #\frac { 8( 6- z ) } { 7} = - z#?

2 Answers
Apr 11, 2018

Hi,
z = 48

Explanation:

#8(6-z)/7# = -z (divide by 8)
#(6-z)/7# = #-1/8#z (multiply by 7)
#(6-z)# = #-7/8#z (all elements with z into one side)
#-z+7/8z# = #-6#
#-1/8z = -6# (multiply by -8)
#z = (-6)*(-8) = 48#

Apr 11, 2018

#48#

Explanation:

Start by multiplying both sides by #7# and distribute:

#(8(6-z))/7 = -z#

#8(6-z) = 7(-z)#

#48 - 8z = -7z#

Now add #8z# to both sides.

#48 cancel(- 8z + 8z) = -7z + 8z#

#48 = z#