How do you simplify #(sqrt2-sqrt2i)*(-3sqrt2-3sqrt2i)#?