What is #sqrt75+2sqrt12-sqrt27#?

1 Answer
Sep 11, 2016

#sqrt75+2sqrt12-sqrt27=6sqrt3#

Explanation:

#sqrt75+2sqrt12-sqrt27#

= #sqrt(3×5×5)+2sqrt(2×2×3)-sqrt(3×3×3)#

= #sqrt(3×ul(5×5))+2sqrt(ul(2×2)×3)-sqrt(3×ul(3×3))#

= #5sqrt3+2×2sqrt3-3sqrt3#

= #5sqrt3+4sqrt3-3sqrt3#

= #(5+4-3)sqrt3#

= #6sqrt3#