#5sqrt(3^2cdot 2)+3sqrt(2^2cdot 3)+4sqrt(3^2cdot 3) = # ?