Let #sqrt(1 + sqrt(3 + sqrt(5+ sqrt(x)))) = 2# What x?